StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia

Wizyta w Hydropolis

    17 października 2018r. uczniowie klasy Va i Vb uczestniczyli w wyjeździe do Centrum wiedzy o wodzie ,,Hydropolis”. Zajęcia edukacyjne były przeprowadzone w dwóch blokach. Pierwsza część to były zajęcia warsztatowe na których uczniowie dzięki przeprowadzanym doświadczeniom fizycznym i chemicznym pogłębili wiedzę dotyczącą właściwości wody i konieczności jej ochrony. W drugiej części zajęć przewodnik – edukator prowadził uczniów ścieżką dydaktyczną poprzez kolejne części stałej ekspozycji multimedialnej Centrum wiedzy o wodzie ,,Hydropolis”. Po zajęciach każdy uczestnik otrzymał materiały edukacyjne: broszurę edukacyjną pt. ,,EKOobieg” oraz worek tekstylny. Projekt edukacyjny EKOobieg został zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.  


    Teresa Petryszak


Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie