StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia

Ekomisja

 

     

    Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska 11.09.2019r. przeprowadziła w naszej szkole w klasie VIa i VIb warsztaty pt. ,,Ekomisja”. Były to zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnienia małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej. Warsztaty miały charakter interaktywnej zabawy z wykorzystaniem pomocy naukowych i gadżetów służących do promocji dobrych postaw ekologicznych u źródła tj. we własnym domu, szkole. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie pracowali chętnie, dzielili się wiedzą z edukatorem oraz zdobywali nowe wiadomości i umiejętności w zakresie małej ekologii. Po zakończonych zajęciach uczniowie otrzymali broszurę edukacyjną oraz tekstylną torbę na zakupy z umieszczoną nazwą projektu, logami podmiotów finansujących i realizujących projekt.  


    T. Petryszak