StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia    PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY


    W dniu 24 października kl. 3a i 3b oraz kl. 5 i 6 wzięły udział w trzygodzinnych zajęciach profilaktyczno - wychowawczych realizowanych przez Centrum Edukacji i Profilaktyki Stowarzyszenia Epsilon. Głównymi celami programu były: kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku w klasie, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniami, budowanie poczucia przynależności do pozytywnej grupy rówieśniczej, zapobieganie przemocy rówieśniczej w klasach oraz zapobieganie izolacji i odrzuceniu w klasie. kl. 3a i 3b uczestniczyły w warsztacie pt.: " Smutna księżniczka", gdzie uczyły się rozwijać empatię i umiejętność nazywania emocji, integrując zespół i kształtując umiejętności współpracy między sobą w ramach obszaru wartości w życiu człowieka i pozytywnych wzorców, natomiast kl. 5 i 6 w warsztacie "List Jacka" dotyczącego profilaktyki zagrożeń w kontekście agresji i przemocy w grupie rówieśniczej w ramach obszaru profilaktyki agresji i przemocy w szkole. Z obserwacji wynikało, że udział w zajęciach przypadł uczniom do gustu. Program realizowany został przy wsparciu GKRPA przy Urzędzie Miejskim w Wołowie i wpisany w gminny program profilaktyki.
Teresa Petryszak, Magdalena Drzazga

Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie

Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie