StartDokumenty szkołyPracownicy szkołyPatron Szkoły Kornel MakuszyńskiHistoria szkołygaleriaKontakt gazetka szkolna
Historia Szkoły


Pomnika Kornela Makuszyńskiego

  Do 1945 roku w budynku szkoły mieściła się plebania kościoła ewangelickiego, w którym dwa pomieszczenia przeznaczono na zajęcia.

  1 września 1946r. rozpoczęły się zajęcia w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie. Istniały wtedy jej dwie filie: w Bożeniu i we Wrzosach (do 1973r.).

  Od 1974 r. placówka we wrzosach zmieniła swój statut organizacyjny i weszła w skład SP w Starym Wołowie. W 1985 r. podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Lata 1986-1990 są trudne, bo nauka odbywa się aż w trzech budynkach: w Starym Wołowie tzw. „mała szkoła”, w Bożeniu i w Wołowie (obecnie szkoła nr 4).

  2 września 1991 r. oddano do użytku zmodernizowana szkołę. Trzy lata później uruchomiono na terenie placówki stołówkę, jadalnie oraz salę gimnastyczną. Były to ważne wydarzenia w życiu nowej szkoła, która dotychczas nie miała sali do ćwiczeń. Możliwość stołowania się w szkole, umożliwiła poszerzenie jej oferty o liczne zajęcia popołudniowe.

  W 1996r. zlikwidowano szkołę w Bożeniu i przeniesiono do komfortowego budynku w Starym Wołowie. Społeczność szkolna w 1995r. uroczyście obchodziła 50 – lecie istnienia placówki. O jej historii można się było dowiedzieć z wydanego na tę okazję biuletynu informacyjnego. Zaczął się powoli powiększać obwód szkoły. Zmieniali się dyrektorzy, przybywało coraz więcej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Od 1995 r. wprowadzone zostaje obowiązkowe nauczanie języka zachodniego. Nauczyciele i uczniowie promują swoja szkołę poprzez współpracę z innymi placówkami, uczestnictwo w licznych konkursach i zawodach.

  Szkoła gościła ważne osobistości i delegacje zagraniczne: Ministra Edukacji narodowej – pana prof. Leona Kieresa, Jego Ekscelencję ks. biskupa Józefa Pazdura, delegację z Bucholtz, przedstawicieli SPD z Hamburga oraz delegatów z Bułgarii.

  W 2000 r. placówka weszła do dolnośląskiej Sieci szkół Promujących Zdrowie. A w 2003 otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”.

  W maju 2003 r. nadano szkole imię Kornela Makuszyńskiego. Od tego czasu placówka ma swojego patrona, swój sztandar i hymn.

  W roku szkolnym 2006/07 szkoła liczy sobie 60 lat. Ten jubileusz również odchodzono bardzo uroczyscie. Wydano drugi biuletyn informacyjny – „Historię szkoły”. Pięć lat od nadania imienia placówce upłynęło w maju 2008 r. – i wtedy również uczczono ten dzień (prezentacja.pps)

  Uczniowie i nauczyciele osiągają coraz lepsze sukcesy, promują szkołę; przyczyniają się do jej ciągłego rozwoju.

  Opracowała D. Haller


  Zapraszamy również do obejrzenia poprzednich dyrektorów szkoły