StartDokumenty szkołyPracownicy szkołyPatron Szkoły Kornel MakuszyńskiHistoria szkołygalerianame=gazetka szkolna
Czas na start ;) 

Biblioteka

Projekt

 
 

 
  Jesteśmy szkołą:

  • podstawową
  • zapewniającą pomoc:
  • - pedagogiczną
   - psychologiczną
   - medyczną
   - logopedyczną
  • z klasą
  • promującą zdrowie
  • wspierającą zainteresowania, w tym koła:
  • - koło plastyczne
   - koło ochrony przyrody
   - koło umuzykalniające
  • świetnie współpracującą z Radą Rodziców

  Oferujemy:

  • Zajęcia pozalekcyjne
  • Nowoczesną salę komputerową i językową
  • Bibliotekę
  • Salę gimnastyczną z zapleczem
  • Stołówkę i świetlicę
  • Prężnie działającą Radę Rodziców
  • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • Wyjazdy na basen, sanki, zielone szkoły, do kina i teatru
  • Wszechstronną pomoc dzieciom i ich rodzinom
  • "Salę zabaw" dla najmłodszych

  Nasze cele:

  • Wszechstronna i gruntowna edukacja
  • Indywidualne traktowanie każdego ucznia
  • Pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień
  • Pomoc uczniom i ich rodzinom
  • Przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych