StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia


    SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z PANIĄ KURATOR Z SĄDU REJONOWEGO W WOŁOWIE  

    15 listopada uczniowie klas IV – VII uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym z przedstawicielem Sądu Rejonowego w Wołowie Panią kurator Agnieszką Woch. Celem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka, przeciwdziałanie postawom demoralizującym, zapobieganie czynom karalnym oraz patologiom społecznym. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zadaniami kuratora w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, która popadła w konflikt z prawem. Podczas spotkania zostały poruszone min. tematy związane ze znieważaniem funkcjonariuszy publicznych (w tym nauczycieli), stosowaniem przemocy rówieśniczej, absencją szkolną oraz cyberprzemocą. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Pani kurator chętnie udzielała odpowiedzi na licznie zadawane przez uczniów pytania dotyczące kodeksu karnego i specyfiki pracy kuratora. Ta nietypowa lekcja była okazją do poszerzenia wiedzy na temat prawa karnego oraz konsekwencjach jego nieprzestrzegania. Uświadomienie i przybliżanie uczniom tematyki odpowiedzialności karnej osób nieletnich jest ważnym elementem
    w procesie wychowawczym.

     

Pedagog szkolny: Teresa Petryszak