StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia

„Orlęta Lwowskie w opowieści pana Makuszyńskiego UŚMIECH LWOWA”.


    20 września 2018r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie uczniowie i nauczyciele odbyli wirtualną wycieczkę do Lwowa, a dokładnie odwiedzili Cmentarz Orląt Lwowskich. Swoją podróż i wspaniałą lekcję historii oparli na twórczości patrona Szkoły. Temat lekcji otwartej, na którą zaproszono nauczycieli z powiatu wołowskiego brzmiał: „Orlęta Lwowskie w opowieści pana Makuszyńskiego UŚMIECH LWOWA”. Organizatorem było Powiatowe Centrum Edukacji w Wołowie a realizatorami panie: Grażyna Świczeniuk i Danuta Haller. Uczniowie klas III i VI mieli okazję zetknąć się z Kresową opowieścią literacką oraz poznać wycinek, jakże ważnej Polski, obrony Lwowa przez dzieci i młodzież polską, która miała miejsce 100 lat temu. Lekcja była realizacją 1. Priorytetu MEN na ten rok szkolny – 100-lecie odzyskania Niepodległości. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży. Podczas lekcji uczniowie czytali fragmenty powieści, słuchali lwowskich piosenek, jak również śpiewali piosenkę o Lwowie. Dopełnieniem była prezentacja multimedialna oraz opowieści o Orlętach Lwowskich i ich miejscu wiecznego spoczynku. Na podsumowanie wypełnili kartę pracy: krzyżówkę i łamigłówki. Był to konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi 21.09.2018r. zwycięzcom zostaną wręczone nagrody ufundowane przez doradcę metodycznego historii – D. Haller. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie, Nauczycielom przybyłym na zajęcia, a w szczególności Uczniom i Prowadzącym, za piękną lekcję patriotyzmu, za pochylenie głowy nad Orlętami, nad Lwowem, nad Kresami, nad naszą Polską.

    Danuta Haller