StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia

 

SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM

     

    Dnia 9 marca 2018r. na zaproszenie nauczyciela przyrody do naszej szkoły na zajęcia przybył pan Dariusz Gała, przedstawiciel Nadleśnictwa Wołów. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów - gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Przekazanie uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów oraz przekazanie wiedzy na temat roli myśliwego w przyrodzie. W trakcie spotkania z dziećmi Pan Dariusz zaprezentował dzieciom mundur leśnika, zapoznał dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu. Opowiedział o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach przeciwpożarowych, jakie w lesie obowiązują. Pan Dariusz przybliżył również uczniom zadania koła łowieckiego, wytłumaczył na czym polega zagospodarowanie łowisk polnych, a także rola myśliwych w zachowaniu równowagi biologicznej w ekosystemach i ochronie przyrody. Zwrócił uwagę, iż członkowie Polskiego Związku Łowieckiego dbają o ojczystą przyrodę, rozwój przyrody i odnowę zwierzyny. Myśliwy w absorbujący sposób zobrazował dzieciom zwierzęta leśne i sposoby ich dokarmiania. Opowiedział o zwyczajach myśliwych i ich obowiązkach wobec przyrody. Myśliwy zajmuje się dzikimi zwierzętami mieszkającymi w lasach i na polach. Dba o to, żeby w łowisku były zwierzęta różnych gatunków. Myśliwy poluje tylko na wybrane gatunki zwierząt, nie wolno mu polować na zwierzęta, które są pod ochroną. Poza tym łowiectwo to nie tylko polowanie, ale także obcowanie z przyrodą. Na polowaniu myśliwy obserwuje, jak zwierzęta się zachowują, żerują i czy przypadkiem nie są chore lub osłabione. Bardzo często myśliwi muszą dbać o to, żeby w lasach było dużo różnych zwierząt. Myśliwi także dokarmiają zwierzęta.

    Ciekawe opowieści leśnika przybliżyły dzieciom zagadnienia przyrodnicze, a liczne ciekawostki z lasu sprawiły, iż spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie spotkania pan Dariusz Gała przekazał uczniom na pamiątkę plany lekcji .  

     

Teresa Petryszak

Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie

Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie