StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia

Lekcja otwarta z muzyki


22 listopada w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie odbyła się lekcja otwarta z muzyki. Zajęcia przeprowadziła Pani Magdalena Drzazga – dyrektor tej szkoły. Są one realizacją 1. Priorytetu MEN – wychowanie do wartości. Przebieg lekcji ściśle nawiązywał do jubileuszu, który w tym roku świętujemy nie tylko w polskich szkołach – 100 rocznicy odzyskania Niepodległości prze Polskę. Uczniowie kl. Vb wykazali się znajomością nut, taktów i słów polskich pieśni patriotycznych. Temat lekcji otwartej brzmiał: „Dzisiaj wielka jest rocznica”. Podczas zajęć rozmawiano o historii powstania polskiego hymnu, nawiązano do „Roty”, którą również zaprezentowano. Uczniowie wraz z obecnymi na zajęciach nauczycielami zaśpiewali m.in. „Przybyli ułani…”, „Wojenko, wojenko”, „I Brygada”. Na podsumowanie zajęć wypełnili bezbłędnie kartę pracy. Dopełnieniem zajęć była piękna prezentacja, która przez całe 45 minut stanowiła tło zajęć. Organizatorem lekcji otwartej był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie i doradcy metodyczni historii i języka polskiego: D. Haller i E. Książczyk.

W imieniu organizatorów dziękujemy za kolejną piękną zaśpiewaną lekcję historii, gratulujemy zdolnym uczniom kl. V b oraz Pani Dyrektor za pomysł i ciekawe zajęcia muzyczne.

     

     


    Danuta Haller


Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie