StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia

WARSZTATY EKOLOGICZNE ,,STACJA WOŁÓW – NATURA ,,2000”  


23 listopada 2018 r. uczniowie kl. IV i VI wraz z wychowawcami i nauczycielem przyrody uczestniczyli w czterogodzinnych warsztatach o tematyce ekologicznej. Zajęcia zostały zorganizowane i przeprowadzone przez przedstawicieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie – Centrum Edukacji Ekologicznej ,,Stacja Natura 2000”. Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy o przyrodzie i odkrywanie jej tajemnic poprzez angażowanie uczestników w aktywne formy zajęć, kształcenie nawyków zmierzających do chronienia piękna przyrody. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe. Dla każdej z grup przygotowana został oferta edukacyjna w zakresie następujących bloków tematycznych: - „Las wokół nas”- piętra roślinności w lesie, mieszkańcy lasów, łańcuch pokarmowy. - „Jakie tajemnice kryje gleba?”- zajęcia poświęcone poznaniu budowy i właściwości gleby. Wszystkie zajęcia były dopasowane do wieku odbiorców - z uwzględnieniem ich możliwości manualnych i intelektualnych. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych. Na warsztatach uczniowie uczyli się poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo. Zajęcia warsztatowe nie tylko urozmaicą szkolną codzienność, ale przede wszystkim uzupełniają realizację ekologicznej i regionalnej ścieżki. Wiadomości zdobyte na takich zajęciach trwale zapadną w pamięć uczniów, gdyż poparte będą ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami.

     

     


    Nauczyciel przyrody: Teresa Petryszak


Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

Szkoła Podstawowa w Starym WołowieSzkoła Podstawowa w Starym Wołowie