StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Pracownicy Szkoły

  Dyrekcja

  Magdalena Drzazga- dyrektor szkoły

  Wychowawcy

  1. Ewa Skawińska- oddział przedszkolny
  2. Stanisława Tatarczuk - klasa 0
  3. Grażyna Świczeniuk - klasa I
  4. Danuta Zerka - klasa II
  5. Halina Leśniak - klasa III
  6. Teresa Petryszak - klasa IV
  7. Monika Bocheńska - klasa V
  8. Ewa Dutkiewicz- Szpak - klasa VI
  9. Anna Kopcza - klasa VIIa
  10. Agnieszka Lorkiewicz - klasa VIIb
  11. Danuta Haller- klasa VIII  Nauczyciele wg przedmiotów

  1. Grażyna Jasinowska - biblioteka, wychowanie przedszkolne (3-4 latki)
  2. Halina Leśniak - edukacja wczesnoszkolna (klasa III)
  3. Danuta Zerka - edukacja wczesnoszkolna (klasa II)
  4. Monika Bocheńska - historia, język polski
  5. Stanisława Tatarczuk- wychowanie przedszkolne ( 6-latki)
  6. Grażyna Świczeniuk - edukacja wczesnoszkolna - (klasa I)
  7. Michał Lorkiewicz - religia,
  8. Danuta Haller - język polski
  9. Agnieszka Lorkiewicz- język angielski
  10.Teresa Petryszak - przyroda, geografia
  11. Piotr Dąbrowski - technika, plastyka, świetlica
  12. Anna Kopcza - informatyka, matematyka,
  13. Ewa Dutkiewicz - Szpak - wychowanie fizyczne
  14. Anna Beryzewska - biologia, chemia
  15. Monika Warpas - fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa
  16. Ewa Skawińska - wychowanie przedszkolne (3 -4 latki)
  17. Magdalena Drzazga - muzyka
  18. Paweł Feliszek - wos
  19. Iwona Świątek - matematyka

  Pracownicy administracji i obsługi


  1. Magdalena Rycharska - sekretarz
  2. Beata Gała - kucharz
  3. Wanda Zieniuk - pracownik kuchni
  4. Joanna Zabłocka - pracownik kuchni
  5. Ewelina Łozińska - pracownik obsługi, intendent  
  6. Beata Muszyńska- pracownik obsługi
  7. Anna Ignasiak - pracownik obsługi
  8. Stanisław Stańczuk - palacz C.O., konserwator
  9. Jacek Jasinowski - woźny
  10. Jerzy Kiełbowicz - palacz C.O.
  11. Andrzej Wojtyła- palacz C.O.  Podział wg pełnionej funkcji

  1. Piotr Dąbrowski - świetlica
  2. Ewa Skawińska - przedszkole
  3. Teresa Petryszak - pedagog
  4. Halina Leśniak - logopeda
  5. Magdalena Drzazga - rewalident
  6. Stanisława Tatarczuk - rewalident