StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Pracownicy Szkoły

  Dyrekcja

  Magdalena Drzazga- dyrektor szkoły

  Wychowawcy

  1. Grażyna Jasinowska - oddział przedszkolny
  2. Danuta Zerka- klasa 0
  3. Halina Leśniak- klasa I
  4. Stanisława Tatarczuk- klasa II
  5. Grażyna Świczeniuk - klasa III
  6. Joanna Szulc - Drębkowska - klasa IV
  7. Anna Kopcza - klasa V a
  8. Agnieszka Lorkiewicz - klasa V b
  9. Danuta Haller - klasa VI
  10. Ewelina Ambroziak - klasa VII
  11. Ewa Dutkiewicz- Szpak- klasa VIII  Nauczyciele wg przedmiotów

  1. Grażyna Jasinowska - wychowanie przedszkolne (3-4 latki)
  2. Halina Leśniak - edukacja wczesnoszkolna (klasa I)
  3. Danuta Zerka - wychowanie przedszkolne (6 latki)
  4. Joanna Szulc - Drębkowska - historia
  5. Stanisława Tatarczuk- edukacja wczesnoszkolna - (klasa II)
  6. Grażyna Świczeniuk - edukacja wczesnoszkolna (klasa III)
  7. Michał Lorkiewicz - religia, świetlica
  8. Danuta Haller - język polski
  9. Agnieszka Lorkiewicz- język angielski
  10. Ewelina Ambroziak - matematyka
  11. Teresa Petryszak - przyroda, geografia,
  12. Piotr Dąbrowski - technika, plastyka, świetlica
  13. Anna Kopcza - informatyka, matematyka kl. V a,
  14. Ewa Dutkiewicz - Szpak - wychowanie fizyczne
  15. Anna Beryzewska - biologia, chemia
  16. Monika Warpas - fizyka
  17. Ewa Skawińska - świetlica, wychowanie przedszkolne
  18. Magdalena Drzazga - muzyka
  19. Paweł Feliszek - wos

  Pracownicy administracji i obsługi


  1. Magdalena Rycharska - sekretarz
  2. Genowefa Ulatowska - kucharz
  3. Wanda Zieniuk - pracownik kuchni
  4. Beata Gała - pracownik kuchni
  5. Ewelina Łozińska- pracownik obsługi, intendent  
  6. Joanna Zabłocka - pracownik obsługi
  7. Anna Ignasiak - pracownik obsługi
  8. Stanisław Stańczuk - palacz C.O., konserwator
  9. Jacek Jasinowski - woźny
  10. Jerzy Kiełbowicz- palacz C.O.
  11. Andrzej Wojtyła- palacz C.O.  Podział wg pełnionej funkcji

  1. Piotr Dąbrowski - świetlica
  2. Ewa Skawińska - świetlica
  3. Anna Kopcza - biblioteka
  4. Teresa Petryszak - pedagog
  5. Halina Leśniak - logopeda
  6. Michał Lorkiewicz- świetlica
  7. Ewa Skawińska - rewalident
  8. Magdalena Drzazga - rewalident
  9. Stanisława Tatarczuk - rewalident