StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna

Projekt edukacyjny:

Projekt "Inwestycja w przyszłość" 

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Inwestycja w przyszłość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął się
1 października 2018 r. i trwać będzie do 31 grudnia. 2019 r. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego uczniów, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów, mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. 

 

Harmonogram zajęć

Projekt „Inwestycja w przyszłość”

02.09.2019 - 31.12.2019

 

 

•••••••••••••

 

 

 

Matematyka - zajęcia rozwijające

Na zajęciach rozwijających z matematyki metodą eksperymentu w ramach projektu RPO WP "Inwestycja w przyszłość" uczniowie pracowali z pryzmatem. I tak wygląda według nich rozszczepienie światłą białego