StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna

Projekt edukacyjny:

Projekt "Inwestycja w przyszłość" 

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Inwestycja w przyszłość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął się
1 października 2018 r. i trwać będzie do 31 grudnia. 2019 r. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego uczniów, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów, mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. 

 

Harmonogram zajęć

Projekt „Inwestycja w przyszłość”

11.03.2019 - 21.06.2019

Rodzaj zajęć
Termin, godzina
Język angielski – zajęcia wyrównawcze grupa I 
Poniedziałek – 13.30 -15.00 
Język angielski – zajęcia rozwijające grupa III 
Czwartek – 13.30 – 15.00 
Zajęcia matematyczno –przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu – zajęcia rozwijające 
Wtorek – 13.30 – 15.00 
Zajęcia matematyczno –przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu – zajęcia wyrównawcze 
Wtorek – 13.30 – 15.00 
Zajęcia metodą eksperymentu – matematyka – zajęcia rozwijające 
Środa – 14.25 – 15.55 
Zajęcia metodą eksperymentu – matematyka – zajęcia wyrównawcze 
Środa – 13.30 – 15.00 
Zajęcia metodą eksperymentu – biologia – zajęcia rozwijające 
Wtorek – 14.25 – 15.55 
Zajęcia metodą eksperymentu – chemia – zajęcia wyrównawcze 
Środa – 14.25 – 15.55 
Zajęcia metodą eksperymentu – geografia – zajęcia rozwijające 
Wtorek – 13.30 – 15.00 
Język niemiecki – zajęcia rozwijające grupa V 
Środa – 13.30 – 15.00 
 

 

•••••••••••••

 

 

 

Matematyka - zajęcia rozwijające

Na zajęciach rozwijających z matematyki metodą eksperymentu w ramach projektu RPO WP "Inwestycja w przyszłość" uczniowie pracowali z pryzmatem. I tak wygląda według nich rozszczepienie światłą białego