StartDokumenty szkoyPracownicy szkoyPatron Szkoy Kornel MakuszyskiHistoria szkoygaleriaKontakt gazetka szkolna
Wydarzenia

 

Ogólnopolska Kampania ,,Zachowaj Trzeżwy Umysł 2018”

     

     

    W tym roku kalendarzowym Ogólnopolska Kampania ,,Zachowaj Trzeżwy Umysł 2018” Realizowana jest w naszej szkole pod hasłem ,,Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości. Głównym celem zajęć profilaktycznych w klasach I – VII jest: - budowanie poczucia własnej wartości, - rozwijanie umiejętności wykorzystania własnych mocnych stron i pokonywania przeszkód, - kształtowanie postawy akceptacji samego siebie oraz innych osób, - docenienie swoich zalet, - kształtowanie potrzeby ekspresji, - kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia, - kształtowanie umiejętności oceny negatywnych zachowań, - rozumienie znaczenia tolerancji, - kształtowanie umiejętności reagowania na krzywdę drugiego człowieka, niesienia pomocy w konkretnej sytuacji. Powyższe cele realizowane były na zajęciach przy pomocy kart pracy dostosowanych do odpowiednich grup wiekowych: - karta pracy nr.1 ,, Lubię siebie bo jestem wyjątkowy!” (6-9 lat), - karta pracy nr. 2 ,,Jaki jestem, jaka jestem?” ( 6-9 lat), - karta pracy nr.3 ,,Poznaję siłę pozytywnego myślenia!” (10-12 lat), - karta pracy nr.4 ,,Pomagając innym staję się lepszym” (10-12 lat), - karta pracy nr. 5 ,,Najtrudniej poznać samego siebie” ( 13-16 lat), - karta pracy nr.6 ,, Akceptuję siebie!”( 13-16 lat). Karty pracy zawierały bardzo ciekawe pytania, rebusy, krzyżówki, rozsypani wyrazowe, dyplomy uznania. Zostały trafnie zaprojektowane i wykonane. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz z dużym zaangażowanie pracowali z kartami pracy. Program angażował do udziału również rodziców, dla nich przeznaczone były dwie ulotki tematyczne poruszające proces budowania poczucia własnej wartości u dziecka - jako klucza do szczęścia. Udział uczniów w konkursie plastyczno – literackim ,,Autoportret” lub w konkursie zespołowym ,,MY” cieszył się dużym zainteresowaniem i stanowił podsumowanie udziału uczniów naszej szkoły w tegorocznej Ogólnopolskiej Kampanii ,,Zachowaj Trzeżwy Umysł 2018” Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu ,,AUTOPORTRET” Do Poznania wysłaliśmy autoportret uczniów klasy VII: Dominiki Kisielewskiej i Julii Sasanowicz.  

Teresa Petryszak